notice

Ostatnia aktualizacja cen 1-1-2020. Zarejestruj się aby otrzymać dostęp do informacji o cenach (dostępny po zalogowaniu).

3 aandachtspunten voor de aanschaf van diamanten

Zakup diamentów

Wiodący dostawca diamentów zarówno dla drobnych jubilerów, jak i większych firm.

 • Diberget jest zaufanym dostawcą diamentów dla niezliczonych złotników i jubilerów już od 1980 roku.
 • Skupiamy się wyłącznie na transakcjach B2B i nie sprzedajemy diamentów prywatnym klientom..
 • W Diberget można kupić zarówno diamenty „luzem” (bez certyfikatu), jak również diamenty z certyfikatem (GIA, HRD, IGI, EGL).
 • Unikalność: Oferujemy certyfikowane diamenty już od 0,08 ct !Odwiedź naszą internetową bazę danych

Diamenty bez certyfikatu są dostępne w wersji o szlifie brylantowym i princessa, inne rodzaje szlifów nie wchodzą w skład naszej oferty.

Cenniki diamentów bez certyfikatu Cenniki diamentów z certyfikatem

Zakup diamentów z certyfikatem B2B

Certyfikacja diamentu odbywa się zgodnie z ustanowioną międzynarodową normą. Norma ta szczegółowo określa, jakie wymagania musi spełnić laboratorium, zanim będzie mogło wydać oficjalny certyfikat. Laboratoria, z którymi współpracuje Diberget to:

Diamenty z certyfikatem HRD

Cennik GIAGIA to najbardziej znany na świecie instytut badawczy zajmujący się diamentami i kamieniami szlachetnymi. Instytut został założony w 1931 roku i od tego czasu znacznie poszerzył naszą wiedzę w dziedzinie diamentów.

Diamenty z certyfikatem HRD

Cennik HRDDHRD zostało założone w 1976 roku w Antwerpii. Jest to zaufany partner w zakresie certyfikacji diamentów. Wyniki HRD są bardzo wiarygodne dzięki obiektywnej metodzie pracy.

Diamenty z certyfikatem IGI

Cennik IGIIGI to największe niezależne laboratorium gemmologiczne na świecie. Oprócz certyfikacji zajmuje się również szkoleniem nowych inspektorów.

Diamenty z certyfikatem EGL

Cennik EGLLaboratoria wchodzące w skład EGL są całkowicie niezależne od siebie. To sprawia, że EGL jest wyjątkową organizacją wśród instytucji certyfikujących.

Zakup diamentów bez certyfikatu

Tutaj można zobaczyć nasze ceny zakupu diamentów bez certyfikatu

Pod względem jakości nie ma żadnej różnicy między diamentami certyfikowanymi i niecertyfikowanymi. Certyfikat nie sprawia, że diament staje się piękniejszy czy lepszy. Niecertyfikowane diamenty nie zostały ocenione przez laboratorium pod kątem liczby karatów, czystości i barwy. W związku z tym nie ma absolutnej pewności co do jakości diamentu. Ma to jednak wpływ na to, że cena diamentu niecertyfikowanego jest znacznie niższa niż diamentu z certyfikatem. Nie zostały poniesione bowiem żadne koszty związane z oceną diamentu.

Cenniki diamentów bez certyfikatu

Niecertyfikowane diamenty są dostępne w szlifie brylantowym i princessa. Oszlifowanie diamentu w określony sposób sprawia, że zyskuje on blask i grę kolorów, co nadaje kamieniowi jego brylancji. Szlif brylantowy i princessa to dwa rodzaje szlifu.

Szlif brylantowy zwiększa odbicie światła diamentu. Brylant ma okrągłą rondystę z taflą (płaska powierzchnia górna) i co najmniej 32 fasety w koronie. Dolna połowa (pawilon) zawiera co najmniej 24 fasety i kolet (skrajny punkt). Brylant należy oszlifować w taki sposób, aby trójkątne lub czworokątne fasety odbijały światło wpadające do środka przez taflę. Wymaga to podwójnego załamania, które jest unikalne dla każdego kamienia.

 
 

Szlif princessa to bardzo popularny sposób szlifowania diamentów. Większość diamentów o szlifie kwadratowym nie świeci tak mocno, jak okrągłe brylanty. Szlif princessa został precyzyjnie zaprojektowany, aby uzyskać maksymalną brylancję z kwadratowego kształtu. Princessa ma 76 faset, które odbijają światło w unikalny sposób. W efekcie szlif princessa łączy wysoki stopień odbicia światła z charakterystycznym kwadratowym lub prostokątnym kształtem.

Zakup diamentów z certyfikatem

Tutaj można zobaczyć nasze ceny zakupu diamentów z certyfikatem

W przypadku zakupu diamentu z certyfikatem wiemy, że został on oceniony przez uznane laboratorium na podstawie szeregu czynników decydujących o cenie. Dzięki certyfikatowi mamy pewność co do jakości diamentu. Jednak certyfikat nie wskazuje wartości diamentu. Jest to wyłącznie analiza jakości diamentu i nie decyduje o wartości.

Podczas certyfikacji diament jest szczegółowo analizowany za pomocą specjalnego sprzętu. Na certyfikacie wymienione są następujące właściwości diamentu::

 • Szlif
 • Wymiary
 • Masa
 • Barwa
 • Czystość
 • Jakość szlifu

Dzięki certyfikatom możliwa jest praca w sposób świadomy przy zakupie diamentów oraz łatwe porównanie ofert i cen.

Cenniki diamentów z certyfikatem

Czynniki decydujące o cenie diamentów

Obróbka surowego diamentu ma na celu rozszczepienie światła i nadanie kamieniowi dodatkowego blasku. Aby po obróbce określić cenę diamentu, jest on oceniany na podstawie czterech kryteriów. Te cztery kryteria nazywane są 4C:

Cut (szlif)

Rodzaj szlifu diamentu jest związany z wewnętrznymi proporcjami kamienia i metodą szlifowania. Różne rodzaje szlifów dają unikalny sposób na rozszczepienie światła i dlatego błyszczą na różne sposoby. Istnieje wiele szlifów, z których najbardziej popularne to brylantowy i princessa.

Carat (karat)

Karat służy do pomiaru masy kamieni szlachetnych. Karat jest równy 0,2 grama i jest dzielony na 100 punktów. Diament o masie 0,6 grama określany jest jako diament 3-karatowy.

Clarity (czystość)

Czystość diamentu jest unikalna i można ją porównać do odcisku palca człowieka. Na ten czynnik mogą wpływać skazy zewnętrzne wynikające z procesu szlifowania lub zużycia oraz skazy wewnętrzne, jak plamy lub pęknięcia. Czystość diamentu jest wskazywana na różne sposoby:

 • LC - IF: brak skaz
 • VVS (VVS1/VVS2): wyjątkowo małe skazy, które można dostrzec tylko przy użyciu bardzo specjalistycznego sprzętu
 • VS (VS1/VS2): bardzo małe skazy, które można zaobserwować przy użyciu szkła powiększającego
 • SI: małe skazy, które można łatwo zobaczyć przy użyciu szkła powiększającego
 • P: skazy, które można zobaczyć gołym okiem i wpływają na brylancję diamentu

Colour (barwa)

Barwa diamentu ma duży wpływ na cenę. Ogólnie rzecz biorąc, im mniej barwy ma diament, tym jest cenniejszy. Skala zaczyna się od D i kończy na Z, gdzie D jest najlepszą możliwą barwą. Diamenty o wartości od D do H są uznawane za białe.

Relatywnie często występujące przebarwienia, jak na przykład żółte, zmniejszają wartość diamentu. Poniższy schemat kolorów jest stosowany przez IDC (International Diamond Council):

Czy chcą Państwo zobaczyć wszystkie informacje na temat naszych diamentów? Proszę utworzyć konto osobiste i zalogować się!

Zaloguj SięZarejestruj się